Zarządzanie nieruchomościami
Usługi dla deweloperów
  • czynności związane ze współpracą z Deweloperem
  • czynności związane z bieżącym zarządzaniem/administrowaniem i eksploatacją nieruchomości
  • czynności związane z obsługą nieruchomości i jej mieszkańców
  • czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości wspólnej
  • ocena rozwiązań projektowych pod kątem przyszłego zarządzania nieruchomością
  • zarządzanie odbiorem mieszkań
  • zarządzanie procesem zawierania umów sprzedaży lokalu w formie aktu notarialnego
  • pośrednictwo w wynajmie lokali jeszcze niesprzedanych

strony internetowe | lexurio.pl